Chúng tôi chia sẻ việc làm, thực tập có lương và cơ hội cho những người trẻ theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng cơ hội lên trang này và mạng lưới các nhà sáng tạo trẻ của chúng tôi, hãy nhấp form đăng ký bên dưới. Ngay sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, người phụ trách của chúng tôi sẽ kết nối đến các vị trí phù hợp.

Works for you!